pojezierze | Park Krajobrazowy | jeziora |

Strona główna| Oferta| Okolice | Jeziora | Kontakt
szlaki piesze | szlaki wodne

BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY


W centralnej, najbardziej wartościowej przyrodniczo i krajobrazowo części Pojezierza Brodnickiego utworzono w 1985r. Brodnicki Park Krajobrazowy ( BPK). Był to pierwszy w województwie, a 25 w kraju park krajobrazowy. W 1990 r. utworzono drugi w województwie Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Powierzchnia BPK wynosi 22.240 ha. Ponad 40 % powierzchni Parku zajmują lasy, a 8,5 % wody. Znajduje się tutaj 58 jezior, w tym 6 o powierzchni ponad 100 ha. Osią hydrograficzną Parku jest Skarlanka -bardzo atrakcyjny szlak kajakowy. Wody jezior i łączących je rzek należą do najczystszych w woj. toruńskim. W granicach BPK znajduje się 7 rezerwatów przyrody, 8 parków dworskich i 9 pomników przyrody. Wśród tych ostatnich wyróżnia się aleja lipowo-klonowa koło leśniczówki Rytebłota nad jez. Zbiczno. Godłem Parku jest pospolity tutaj perkoz dwuczuby.
Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe Parku uzupełniają zabytki kultury materialnej. Wśród nich są m. in. grodziska wczesnośredniowieczne, obiekty tradycyjnego budownictwa ludowego, obiekty sakralne i zespoły pałacowo-dworskie.
Penetrację Parku umożliwiają szlaki turystyki wodnej, pieszej, rowerowej, a ostatnio także i konnej.
W siedzibie Zarządu Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy nad jez. Strażym zapoznać się można z dokumentacją przyrodniczą Parku (wydawnictwa, filmy, eksponaty).

n.pl..