pojezierze | Park Krajobrazowy | jeziora |

Strona główna| Oferta| Okolice | Jeziora | Kontakt
szlaki piesze | szlaki wodne

POJEZIERZE BRODNICKIE

opis

Pojezierze Brodnickie położone jest w północno-wschodniej części byłego województwa toruńskiego. Granice regionu określają rzeki: na zachodzie Lutryna, na południu i wschodzie Drwęca, a 118 północy Osa i Gać.
Niewiele jest w Polsce tak atrakcyjnych turystycznie terenów jak Pojezierze Brodnickie. O jego atrakcyjności decydują malownicze i o czystej wodzie jeziora, bujne, wielogatunkowe lasy, urozmaicona rzeźba terenu, bogate walory dóbr kultury oraz zagospodarowanie turystyczne.Warunki klimatyczne są sprzyjające dla turystów. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ( średnia temperatura ponad 17°C ), dni pogodnych jest w roku 30 -40, dni gorących -około 20, a klimatyczny sezon turystyczny określa się na okres od 20 maja do 20 września, zaś sezon kąpielowy od 30 maja do 15 września.

Bardzo atrakcyjnym elementem krajobrazu są jeziora. Występuje tutaj ponad 100 jezior o powierzchni ponad 1 ha każde, a jeziorność obszaru wynosi ponad 5 %. W ogromnej większości są to układające się w ciągi jeziora rynnowe. Do największych jezior Pojezierza należą: Wielkie Partęczyny ( 324 ha ), Skarlińskie ( 294 ha ), Bachotek (211 ha), Sosno ( 198 ha ), Płowęż (174 ha ), Wądzyńskie ( 170 ha ), Łąkorz ( 162 ha ), Głowińskie (131 ha), Zbiczno(128 ha), Ciche (110 ha), Wysokie Brodno (91,0 ha), Strażym (73,4 ha), Dębno (59,5 ha ), Robotno (49,5 ha), Strzemiuszczek ( 25,0 ha).. Retno (24,1 ha). Najgłębszymi są jeziora : Zbiczno (41,6 m), Wądzyńskie (34,6 m ) i Łąkorz (30,3 m ). W większości jeziora otoczone są lasami. Jeziora i łączące je cieki tworzą atrakcyjne szlaki kajakowe.